عنوان عکس این است: CHE is alive

«چه زنده است».

مخالفم

چهره ی ویران شهر و عصای مردِ طرفدار چگوارا حکایت از این دارد که یک جای کار می لنگد.

Photo by: Kurt Kleeb / Switzerland
برنده ی جشنواره ی آل ثانی قطر/اتریش ۲۰۰۱۱ 
----
che_is_alive

- عکاسی هنر است یا رسانه؟
فرم یا محتوا؟
فتوژورنالیسم نگاهی است عاری از قضاوت یا همراه با نظر و دیدگاه عکاس؟
رابطه ی ادبیات و سوابق ذهنی و اساطیری با عکاسی خبری چیست؟

رنگ شناسی و شناخت پالت های رنگی چه کمکی به عکاسی می کند؟ 

بهره گیری از امکانات ویرایشی تا چه اندازه مجاز است؟

- معتقد ام طرح سوال هایی از این دست تا زمانی که با تصویر معینی مرتبط نباشد پاسخی جز کلی گویی در بر نخواهد داشت.

- این عکس از عکاس بوسنیایی٫ برنده ی جایزه یی ووردپرس فتو سال ۲۰۱۲ معیار خوبی بر این ادعاست.
عکاس هنرمندانه٫ خبررسانی کرده است.
با تکیه بر فرم منسجم به محتوا پرداخته است.
اشاره ای آشکار به رمان۱۹۸۴ اثر جرج اورول دارد.
 با انتخاب صحنه و مکانی معین فضایی اسرار آمیز و کمی هراسناک از کره ی شمالی ارایه داده است.

انتخاب ساعت مناسب عکاسی٫ ویرایش و در نهایت ذاتِ معماریِ آن منطقه  عکس را در پالتِ رنگ های باستانی و کهنه قرار داده است. 

با کنترل ابزار های ویرایش به اختناق عکس افزوده و در راستای القای  سکون٫سکوت و سردی  تلاش کرده است.


- عکاسی پدیده ی سهلی نیست. حتی مقوله ای مرتبط با یک بعد از مسایل پیرامون ما نیز نیست. هر عکس در پی کمال خود می گردد. گاه با کاستن از عناصر گاه با افزودن به شاکله ی  خویش. گاه طرح سوال است و گاه پاسخ. گا حقیقت است و گاه مجاز و حتی گاهی هیچ کدام از این ها ...


------
- ناظر بزرگ شما را نمی نگرد! شما وجود ندارید ...

Damir_Sagolj__Bosnia_e_Herzegovina__Reuters_Pyongyang__North_Korea

Damir Sagolj,Reuters Pyongyang, North Korea 

تاریخ تحول خطوط اسلامی به این شکل است که خط کوفی بدون نقطه و اعراب گذاری است (  قرآن های ابتدایی نیز چنین است ). ب و ت و ث و ... با تلفظ های مختلف اما یک شکل نوشته می شوند. تا اینکه مشکلات  باز خوانی متن کم کم مشخص می شود. شخصی به نام ابولاسود اقدام به تغییراتی در این  نوع نگارش می کند. نقطه ها توسط او اضافه می شود و به مرور به شکل امروزی تغییر می یابد .
حال که با این عکس رو برو هستیم نکته ای لطیف مرا به خودش مشغول می کند . گویی آنچه به اجبار اضافه شده به مرور زمان تنها چیز باقی مانده است .
روایت، روایت دیوژن است و کاسه ی آب و بار اضافه .


ghalamreza_shams_nateri

عکس از غلامرضا شمس ناتری 

فکر کنم عنوان عکس این باشد: «جهان خراب شده٬جهان دیگری خواهیم ساخت» یا چیزی با همین قد و قواره.
دقیقاً می دانم چرا فکر می کنم این عکس بهترین عکس دنیا است٬چون تعریف جامعی است از عکاسی. یکی با نگاهی فریبا٬ خیال باف اما امیدوارعکاسی را دست مایه ی ایجاد دنیایی کرده که دوست دارد وجود داشته باشد.(عکاسِ داخل عکس)
دیگری کمی بی رحم تر اما واقع بینانه چهره ی بحران زده ی زندگی را به رخ ات می کشد.(عکاس این عکس)
یکی دو ثواب می برد و دیگری فقط یکی ...

524989_423417377679644_905913028_n

Photo by: Michael NashWarsaw, 1946 

صفحه 2 از 3
صفحه قبلی < 1  [2]  3  >> >>| صفحه بعدی