به نظر می رسد٬ گونه ی جدیدی از عکاسی آماتوری در حال شکل گرفتن است.

عکس هایی که بر خلاف گذشته فقط به موضوعات یادگاری/ خانوادگی معطوف نیست.

کسانی که دغدغه ی عکاسی ندارند ولی به واسطه ی حضور دایمیِ ابزار عکاسی در کنارشان دست به «کشف و شهود هایی» می زنند.

گاهی مجذوب این ثبت ها می شوم که در مواردی با کلماتی همراه می شوند.

این توضیحات که به ناگاه پتانسیل طنزهای تلخ و شیرین پیرامون مارا آزاد می کنند.

وحید رضا معصومی یکی از این آماتور هاست.
چند عکس از او که در اینستاگرام اش منتشر کرده لذت عکاسی را برایم زنده نگاه می دارد.

توجه به خصلت های غیر آکادمیک عکاسی٫ چیزی است که گاهی روح یک اثر را حتی در آثار عکاسان حرفه ای گرفته است٬ اما همچنان در برخی آثار آماتوری جلوه می کند.

-----

Screenshot_2015_01_17_11_01_11

 -------

Screenshot_2015-01-17-11-00-13_1

کارگر شیرنی فروشی تو آخرین لحظه٬ دست روح گشنه رو بریده بود.

--------

Screenshot_2015-01-17-11-02-15_1

 تازه دیوار را تمیز کرده بودند٬ اما دوباره پر از گروه خونی شد.

-------

Screenshot_2015-01-17-11-02-35_1

آمدیم تشریف نداشتید!

-------

Screenshot_2015-01-17-11-03-40_1

مثل همه ی شنبه های رایج مشغول کار بودم که یهو ... 

عنوان عکس این است: CHE is alive

«چه زنده است».

مخالفم

چهره ی ویران شهر و عصای مردِ طرفدار چگوارا حکایت از این دارد که یک جای کار می لنگد.

Photo by: Kurt Kleeb / Switzerland
برنده ی جشنواره ی آل ثانی قطر/اتریش ۲۰۰۱۱ 
----
che_is_alive

- عکاسی هنر است یا رسانه؟
فرم یا محتوا؟
فتوژورنالیسم نگاهی است عاری از قضاوت یا همراه با نظر و دیدگاه عکاس؟
رابطه ی ادبیات و سوابق ذهنی و اساطیری با عکاسی خبری چیست؟

رنگ شناسی و شناخت پالت های رنگی چه کمکی به عکاسی می کند؟ 

بهره گیری از امکانات ویرایشی تا چه اندازه مجاز است؟

- معتقد ام طرح سوال هایی از این دست تا زمانی که با تصویر معینی مرتبط نباشد پاسخی جز کلی گویی در بر نخواهد داشت.

- این عکس از عکاس بوسنیایی٫ برنده ی جایزه یی ووردپرس فتو سال ۲۰۱۲ معیار خوبی بر این ادعاست.
عکاس هنرمندانه٫ خبررسانی کرده است.
با تکیه بر فرم منسجم به محتوا پرداخته است.
اشاره ای آشکار به رمان۱۹۸۴ اثر جرج اورول دارد.
 با انتخاب صحنه و مکانی معین فضایی اسرار آمیز و کمی هراسناک از کره ی شمالی ارایه داده است.

انتخاب ساعت مناسب عکاسی٫ ویرایش و در نهایت ذاتِ معماریِ آن منطقه  عکس را در پالتِ رنگ های باستانی و کهنه قرار داده است. 

با کنترل ابزار های ویرایش به اختناق عکس افزوده و در راستای القای  سکون٫سکوت و سردی  تلاش کرده است.


- عکاسی پدیده ی سهلی نیست. حتی مقوله ای مرتبط با یک بعد از مسایل پیرامون ما نیز نیست. هر عکس در پی کمال خود می گردد. گاه با کاستن از عناصر گاه با افزودن به شاکله ی  خویش. گاه طرح سوال است و گاه پاسخ. گا حقیقت است و گاه مجاز و حتی گاهی هیچ کدام از این ها ...


------
- ناظر بزرگ شما را نمی نگرد! شما وجود ندارید ...

Damir_Sagolj__Bosnia_e_Herzegovina__Reuters_Pyongyang__North_Korea

Damir Sagolj,Reuters Pyongyang, North Korea 

تاریخ تحول خطوط اسلامی به این شکل است که خط کوفی بدون نقطه و اعراب گذاری است (  قرآن های ابتدایی نیز چنین است ). ب و ت و ث و ... با تلفظ های مختلف اما یک شکل نوشته می شوند. تا اینکه مشکلات  باز خوانی متن کم کم مشخص می شود. شخصی به نام ابولاسود اقدام به تغییراتی در این  نوع نگارش می کند. نقطه ها توسط او اضافه می شود و به مرور به شکل امروزی تغییر می یابد .
حال که با این عکس رو برو هستیم نکته ای لطیف مرا به خودش مشغول می کند . گویی آنچه به اجبار اضافه شده به مرور زمان تنها چیز باقی مانده است .
روایت، روایت دیوژن است و کاسه ی آب و بار اضافه .


ghalamreza_shams_nateri

عکس از غلامرضا شمس ناتری 

صفحه 2 از 3
صفحه قبلی < 1  [2]  3  >> >>| صفحه بعدی