کلماتی که برای این عکس ندارم

چه لزومی دارد برای همه چیز در قامت یک منتقد (موافق یا مخالف نوشت).

خیانت است در حق بعضی از آثار که کلامی در مورد آن نوشته شود.

Asghar_Khamseh_Iran_Liris_dOr_Photographer_of_the_Year_2016_Sony_World_Photography_Awards001

 عکاس: اصغر خمسه


حسین نریمانی [ ۲۰ دى ۱۳۹۶ ]

درودبرشما
اینجاست که حروف وکلمات کم می آورند.بگذاریم عکس هیچ آدابی وترتیبی نجویدوعقده اش راتاانجایی که عکس اجازه می دهدبادلتنگی بگوید.
براستی تاکی بایدشاهداین بی رحمی های انسانها نسبت به همدیگربود؟

درودبرتووصددرودبرخمسه عزیز.


امید امیدواری [ ۱۸ دى ۱۳۹۶ ]

سلام محمد رضا جان. لطفا بواسطه کلمات، چیزی در مورد این عکس بنویس، تا از محتوای آن آگاه شوم. آیا این مجسمه ای رئالیستی در یک گالری است؟ عکس از اینستالیشن است؟ پرفورمنس است؟ اگر شخصیت واقعی ست، در جنگ آسیب دیده؟ آسیب دیده اسید پاشی است؟ در اثر حادثه ای غیرمنتظره در آشپزخانه خانه شان سوخته؟ تصادف کرده؟ البته بنا به عقیده ای شخصی مایلم این عکس را صرفا به عنوان یک چیزکه چهار لبه دارد و الکترومغناطیسی است و سطحی از یک موضوع را بازنمایی می کند و نه حقیقت موضوع را، متصور شوم. در هر حال چیزی برای این عکس بنویس چون گنگ و بی معناست، چون عکس ها ذاتا گنگ و مبهم اند.


:
:
:
:
:
اگر تصویر نمایش داده نشده است و یا خوانا نیست، لطفا بر روی آن کلیک کنید تا عبارت جدیدی نمایش داده شود.