طبقه ی سوم / Big brother

- عکاسی هنر است یا رسانه؟
فرم یا محتوا؟
فتوژورنالیسم نگاهی است عاری از قضاوت یا همراه با نظر و دیدگاه عکاس؟
رابطه ی ادبیات و سوابق ذهنی و اساطیری با عکاسی خبری چیست؟

رنگ شناسی و شناخت پالت های رنگی چه کمکی به عکاسی می کند؟ 

بهره گیری از امکانات ویرایشی تا چه اندازه مجاز است؟

- معتقد ام طرح سوال هایی از این دست تا زمانی که با تصویر معینی مرتبط نباشد پاسخی جز کلی گویی در بر نخواهد داشت.

- این عکس از عکاس بوسنیایی٫ برنده ی جایزه یی ووردپرس فتو سال ۲۰۱۲ معیار خوبی بر این ادعاست.
عکاس هنرمندانه٫ خبررسانی کرده است.
با تکیه بر فرم منسجم به محتوا پرداخته است.
اشاره ای آشکار به رمان۱۹۸۴ اثر جرج اورول دارد.
 با انتخاب صحنه و مکانی معین فضایی اسرار آمیز و کمی هراسناک از کره ی شمالی ارایه داده است.

انتخاب ساعت مناسب عکاسی٫ ویرایش و در نهایت ذاتِ معماریِ آن منطقه  عکس را در پالتِ رنگ های باستانی و کهنه قرار داده است. 

با کنترل ابزار های ویرایش به اختناق عکس افزوده و در راستای القای  سکون٫سکوت و سردی  تلاش کرده است.


- عکاسی پدیده ی سهلی نیست. حتی مقوله ای مرتبط با یک بعد از مسایل پیرامون ما نیز نیست. هر عکس در پی کمال خود می گردد. گاه با کاستن از عناصر گاه با افزودن به شاکله ی  خویش. گاه طرح سوال است و گاه پاسخ. گا حقیقت است و گاه مجاز و حتی گاهی هیچ کدام از این ها ...


------
- ناظر بزرگ شما را نمی نگرد! شما وجود ندارید ...

Damir_Sagolj__Bosnia_e_Herzegovina__Reuters_Pyongyang__North_Korea

Damir Sagolj,Reuters Pyongyang, North Korea 

میلاد نوروزیان [ ۰۷ دى ۱۳۹۳ ]

باسلام.عالی بود و از دیدن عکس و متن لذت بردم.


:
:
:
:
:
اگر تصویر نمایش داده نشده است و یا خوانا نیست، لطفا بر روی آن کلیک کنید تا عبارت جدیدی نمایش داده شود.