همکف / چرا این وبلاگ؟

فصلنامه ی «حرفه: هنرمند» ویژه نامه ای داشت به نام «بهترین عکس های عمر ما»٬ چیزی شبیه به تاپ تن (Top Ten) های متعارف در دنیا. بسته ی بسیار پر محتوایی بود و بی شک ماندگار.
همیشه دوست داشتم یکی دو صفحه ی آن ویژه نامه را من سیاه می کردم. آخر ناسلامتی مخاطب جدیِ عکاسی ام. این یکی دو سال را اگر نادیده بگیریم روزی چند صد عکس می دیدم.
از چند سال قبل فولدری در کامپیوتر ام داشتم به نام «Best Pic». هر عکسی که می دیدم و به نظرم  خیلی خوب می رسید  در آن محبوس می کردم . این روال هنوز ادامه دارد.
اینجا فرصتی است برای عقده گشایی. برای اینکه این عکس ها را به مرور ببینم و فقط بگویم: «چرا دوستشان دارم». 
و البته فرصتی برای آن عکس ها که بالاخره رفع حصر شوند!


_2MR9316_n

افشین عزیزی [ ۲۳ مرداد ۱۳۹۳ ]

چه خوب...
منتظریم ببینیم...
--------
معصومی:
زنده باشی آقای عزیزی عزیز


سعید فداییان [ ۱۹ مرداد ۱۳۹۳ ]

محمد رضا امشب از تو یاد گرفتم
ممنون از تو
------
معصومی:
سعید عزیز٬ آموختن خصلت ناگزیر آدمی است.
گرچه بر این باورم چیز زیادی برای یاد دادن بلد نیستم.


:
:
:
:
:
اگر تصویر نمایش داده نشده است و یا خوانا نیست، لطفا بر روی آن کلیک کنید تا عبارت جدیدی نمایش داده شود.